Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14/10
41-206 Sosnowiec – POLAND

KRS: 0000665997, NIP: 6443524969, REGON: 366702253
mBank: 08 1140 2004 0000 3002 7673 0161

President: Szymon Kuś, kontakt.apostrov@gmail.com,
Office Menager: Patrycja Gawlik, patrycja@apostrov.pl, +48 509 538 387